Tillbaka

Ja, jag är tillbaka. Nu kommer jag även att bygga upp sidan i ett annat stuk. Hur det kommer att bli kommer ni att se framöver.

Har haft uppehåll i polefitnessen tråkigt nog, på grund av mitt knä. Känns tråkigt, men har dansat reaggeton istället under tiden. Något vill jag ju hålla på med.

Men ska se om mit schema och studions schema kommer att passa med en pole chair kurs framöver. Jag känner mig ju halv utan dansen. Skumt, men sant.

Stygg Smart och Singel

error: Content is protected !!
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
536